VOORDEEL VOOR DE HELE ORGANISATIE

Ontdek hoe uw organisatie in korte tijd beter kan presteren. 

Lees meer

KRACHTIGE HCM-TOOLS OM PRETTIG TE WERKEN

Profiteer van efficiënte instrumenten, gebaseerd op social media principes.

Lees meer

Beter presterende professionals

Competenties, voorkeuren, interesses en talent: uw professionals onderhouden zelf een gedetailleerd profiel binnen de ValuedProfessionals-omgeving.

Collega’s kunnen gevraagd of ongevraagd feedback geven op het profiel. Managers en leidinggevenden dirigeren het geheel.

Zo ontstaat een realistisch en waarheidsgetrouw profiel, waarin de professional zichzelf herkent en zijn ontwikkelpunten scherp krijgt.

Dit stimuleert zelfsturing. Resultaat: aantoonbaar betere prestaties.

Vacatures snel vervuld

Via individuele profielen inventariseert ValuedProfessionals álle relevante professionele en persoonlijke eigenschappen, voorkeuren en ambities van uw workforce.

Ook harde uitsluitingscriteria zijn in de ValuedProfesionals-omgeving opgenomen. Alle data is eenvoudig te destilleren tot overzichtelijke managementinformatie.

Met deze informatie zijn interne kandidaten snel te selecteren en gericht te benaderen, op basis van betrouwbare en relevante gegevens. Dit beperkt tevens de incidentele inhuur.

Strategisch plannen

ValuedProfessionals geeft overzichtelijke, rijke én gedetailleerde HCM-stuurinformatie over o.a. competenties, talentontwikkeling en veranderbereidheid.

Uw organisatie weet precies wat ze aan Human Capital ‘in huis’ heeft.

Dit maakt het eenvoudig om de huidige workforce te analyseren en het beleid succesvol af te stemmen op toekomstige behoeften.

De samenstelling van de workforce is met ValuedProfessionals continu bij te sturen en te optimaliseren. Dit verlaagt structureel de kosten van inhuur van externen.