Zelfde personeel, hoger rendement

Drie tot vijftien procent meer rendement uit uw workforce, tegen maximaal een half procent van de personeelkosten.

Talent wordt optimaal ingezet daar waar u het het hardst nodig heeft en het beste tot zijn recht komt. 

Met ValuedProfessionals haalt u het beste uit uw mensen bij toenemende productiviteit en medewerkertevredenheid. Lees meer

Zelfde organisatie, aantrekkelijker werkgever

ValuedProfessionals objectiveert de kwaliteiten van professionals en biedt zelfinzicht. De professional krijgt een helder beeld van zijn of haar toegevoegde waarde voor de organisatie en kan dit eenvoudig vergelijken.

Door de sociale structuur ontstaan ontwikkel- en verbeterpunten als vanzelf. Deze worden niet topdown opgelegd. Dit creëert een grote mate van veranderingsbereidheid, terwijl de organisatie steeds nieuwe uitdagingen biedt.

De waardering voor de organisatie als werkgever neemt toe.

Lees meer

Zelfde strategie, meer sturing

ValuedProfessionals levert alle managementinformatie om de strategische personeelsplanning van uw organisatie in kaart te brengen. Op elk gewenst moment. Dat accelereert de (groei)ambities en ondersteunt de strategie.

Vanuit de ‘present mode of operation’ kan eenvoudig worden gestuurd op de gewenste toekomstige situatie, via duidelijke milestones.

Lees meer

Zelfde vacatures, sneller vervuld

Via profielen op basis van social media principes krijgen uw HCM-professionals snel inzicht in de competenties, ambities en talenten van uw mensen. Ook de uitsluitingcriteria zijn bekend.

Alle informatie is eenvoudig te destilleren. Zo zijn professionals gericht te benaderen met specifieke carrièrekansen. De behoefte aan inhuur neemt af.

Lees meer

Beter presterende professionals

Competenties, voorkeuren, interesses en talent: uw professionals onderhouden zelf een gedetailleerd profiel binnen de ValuedProfessionals-omgeving.

Collega’s kunnen gevraagd of ongevraagd feedback geven op het profiel. Managers en leidinggevenden dirigeren het geheel.

Zo ontstaat een realistisch en waarheidsgetrouw profiel, waarin de professional zichzelf herkent en zijn ontwikkelpunten scherp krijgt.

Dit stimuleert zelfsturing. Resultaat: aantoonbaar betere prestaties.

Vacatures snel vervuld

Via individuele profielen inventariseert ValuedProfessionals álle relevante professionele en persoonlijke eigenschappen, voorkeuren en ambities van uw workforce.

Ook harde uitsluitingscriteria zijn in de ValuedProfesionals-omgeving opgenomen. Alle data is eenvoudig te destilleren tot overzichtelijke managementinformatie.

Met deze informatie zijn interne kandidaten snel te selecteren en gericht te benaderen, op basis van betrouwbare en relevante gegevens. Dit beperkt tevens de incidentele inhuur.

Strategisch plannen

ValuedProfessionals geeft overzichtelijke, rijke én gedetailleerde HCM-stuurinformatie over o.a. competenties, talentontwikkeling en veranderbereidheid.

Uw organisatie weet precies wat ze aan Human Capital ‘in huis’ heeft.

Dit maakt het eenvoudig om de huidige workforce te analyseren en het beleid succesvol af te stemmen op toekomstige behoeften.

De samenstelling van de workforce is met ValuedProfessionals continu bij te sturen en te optimaliseren. Dit verlaagt structureel de kosten van inhuur van externen.