Zelfde professional, betere feedback

Binnen de ValuedProfessionals-omgeving laten gebruikers hun zelfbeeld frequent evalueren door collega’s en partners, binnen en buiten de organisatie.

Met behulp van de feedback kan het persoonlijke profiel worden aangepast. Zo krijgen professional, HCM-verantwoordelijken én de organisatie een afgewogen en realistisch beeld van competenties en ontwikkelpunten.

Lees meer

Zelfde doelen, effectiever ontwikkeld

Elke gebruiker legt binnen ValuedProfessionals zijn of haar persoonlijke doelen vast. Deze doelen zijn gebaseerd op het persoonlijke profiel en de functie die de professional vervult.

ValuedProfessionals stimuleert de professionals actief bij het halen van de doelen. Het registreert de voortgang en borgt de resultaten. Zo draagt het actief bij aan sterkere ontwikkeling van uw professionals. 

Lees meer

Zelfde competenties, beter gemeten

Valued Professionals biedt verschillende psychometrische testen. Deze zijn te gebruiken als hulpmiddel bij het valideren van expertiseniveaus en persoonseigenschappen in het profiel.

Testen kunnen op initiatief van de professional zélf uitgevoerd worden, of door de organisatie als taak worden klaargezet, bijvoorbeeld voor nieuwe gebruikers of sollicitanten.

 

Lees meer

Zelfde teams, betere prestaties

Ook teams worden geëvalueerd en beoordeeld in de ValuedProfessionals-omgeving.

Teamleden evalueren elkaar op een afgesproken set expertise-elementen. Bijvoorbeeld: persoonseigenschappen, algemene vaardigheden of vakinhoudelijke competenties.

Al naar gelang de gewenste mate van transparantie krijgen deelnemers inzicht in de individuele feedback en teamgemiddeldes. Dit versterkt de feedbackcultuur en teamvolwassenheid.

Lees meer