Het Bedrijf

  • Leider op het gebied van Human Capital Management

ValuedProfessionals is in 2008 opgericht vanuit de visie om menselijk kapitaal (Human Capital) meer te laten renderen en op een betere manier om te gaan met talent en het ontwikkelen van competenties.

Als het menselijk kapitaal binnen een organisatie optimaal ingezet is, vormt het 65% van het balanskapitaal. Dit maakt menselijk kapitaal dé bepalende succesfactor voor een organisatie.

Wij leveren vanuit de cloud een op social media principes gebaseerd platform dat zowel de vraag als het aanbod van mensenlijk kapitaal in kaart brengt. Voor nu en voor in de toekomst.

Met recht durven wij te zeggen dat wij hét leidend platform op het gebied van human capital management zijn.

  • De juiste persoon op de juiste job – voor nu en in de toekomst