Het Platform

ValuedProfessionals is een kant-en-klare SaaS oplossing. Organisaties kunnen direkt aan de slag en vanaf het eerste moment meerwaarde ondervinden.

We bieden:

  • een cloudgebaseerd platform, altijd en overal toegankelijk, automatische upgrades.
  • een zeer gebruikersvriendelijke web user interface
  • alles tweetalig: nederlands en engels.
  • taakgerichte sturing voor beginnende gebruikers met periodieke takenmail en een nieuwsberichten email.
  • lage beheerslast, gebruikers melden zichzelf aan bij het platform
  • een fijnmazig rechten- en rollen systeem dat door klanten zelf beheerd wordt. 
  • een flexibel organisatiemodel met afdelingen, onderafdelingen en groepen
  • een hoge mate van security waarin gegevens 100% veilig zijn opgeslagen, een verbinding met met SSL-versleuteling
  • centrale opslag en backup van alle gegevens vanuit een professionele hosting omgeving