Doelstellingen

ValuedProfessionals stelt gebruikers in staat om gerichte persoonlijke doelstellingen op te stellen, vast te leggen en te behalen. Deze worden direkt gebaseerd op het profiel en bijbehorende expertiseniveaus van een professional.

Doelstellingen kennen binnen ValuedProfessionals de volgende cyclus:

  1. Conceptfase. Een professional legt in samenspraak met zijn manager een aantal ontwikkelings- en resultaatdoelen vast.
     
  2. Aktieve fase. Tijdens deze fase wordt er aan de ontwikkelingsdoelen gewerkt. ValuedProfessionals stimuleert gebruikers op gezette tijden om behaalde resultaten vast te leggen.

  3. Evaluatiefase. Het plan wordt geëvalueerd en er wordt gekeken welke doelen behaald zijn. Aan de hand van deze resultaten kan het profiel van de professional aangepast worden.

  4. Archivering. Het ontwikkelingsplan wordt gearchiveerd ter latere referentie.