Feedback

Een gebruiker wordt door het platform gestimuleerd om zich op regelmatige basis te laten evalueren. Door zijn naaste collega's of door anderen binnen zijn netwerk. Binnen of buiten de organisatie.
Dit versterkt de feedbackcultuur met alle voordelen van dien.

Met behulp van de feedback kan het persoonlijke profiel aangescherpt worden. Zo krijgen de professional, en de managers, een realistisch en up-to-date inzicht in zijn eigen kunnen en hoe anderen tegen hem aankijken. 

Evaluaties kunnen op initiatief van een professional zelf worden geïnitieerd of door zijn manager.

ValuedProfessionals evaluaties bieden de volgende features:

  • Laagdrempelige user interface voor evaluatoren in overzichts- of wizardstijl.
  • Ook resultaatverwachtingen kunnen geëvalueerd worden. 
  • Optioneel kunnen evaluatoren het zelfbeeld van de geëvalueerde inzien tijdens de evaluatie.
  • Evaluatoren kunnen via email uitgenodigd en herinnerd worden.