Profiel

Elke gebruiker krijgt binnen ValuedProfessionals een professional profiel. Met dit profiel kan hij of zij op gecontroleerde wijze inzicht krijgen in zijn of haar expertise, vaardigheden én ambities. Deze kunnen via het platform richting zijn manager en de organisatie kenbaar worden gemaakt. Het profiel vormt hét ideale uitgangspunt voor de verdere groei van de professional en de HCM processen die dit bewerkstelligen.

De kleinste bouwstenen van het profiel zijn de kenniselementen. Deze zijn in drie categoriën onderverdeeld:

  • Persoonseigenschappen
  • Algemene vaardigheden
  • Vakinhoudelijke competenties

De eerste stap is dat een gebruiker per kenniselement aangeeft hoe hij of zij zichzelf inschat. Voor bepaling van de persoonseigenschappen kan de gebruiker één of meer van de psychometrische testen uitvoeren die het platform aanbiedt. De uitkomsten hiervan helpen hem beter inzicht te krijgen. 

Daarna kunnen collega's en mensen uit het netwerk gevraagd worden voor een evaluatie van het profiel. De uitkomsten hiervan kan de gebruiker gebruiken om zijn profiel scherper en meer realistisch te krijgen. 

Voor people managers is er de mogelijkheid om het zelfbeeld van hun mensen naar de buitenwereld toe te corrigeren, wanneer dit echt nodig is.