Team Evaluaties

Een team evaluatie is een bewezen (en spannend!) instrument om beter en realistischer inzicht te krijgen in de eigen capaciteiten én dat van je team. Een goed opgezette team evaluatie versterkt de feedback cultuur binnen teams en draagt zo bij aan de slagkracht van het team, en uiteindelijk het succes.

De teamleden beoordelen elkaar op een van te voren afgesproken set expertise elementen. Dit kunnen persoonseigenschappen betreffen, maar ook algemene vaardigheden of vakinhoudelijke competenties.

Al naar gelang de gewenste mate van openheid krijgen deelnemers de individuele feedback van anderen te zien of de team gemiddeldes.

ValuedProfessionals team evaluaties bieden de volgende voordelen:

  • een analyse van sterktes en zwaktes van het team
  • realistischer inzicht in hoe men door anderen gepercipieerd wordt 
  • minder vooroordelen en een realistischer zelfbeeld bij alle deelnemers
  • versterking van de feedback cultuur en team volwassenheid