Werving en Selectie

ValuedProfessionals is een waardevol instrument bij werving en selectie van intern of extern personeel. Of het nu gaat om de invulling van een permanente functie of een tijdelijke opdrachtsuitvoering. 

Met ValuedProfessionals kunt u zeer eenvoudig, uitgaande van een bestaande functiedefinitie, een vacature opstellen. U kunt dan op basis van competenties en voorkeuren direkt kijken of er binnen uw huidige personeelsbestand geschikte kandidaten zijn. Zo niet, dan kunt u de vacature extern publiceren en kandidaten laten reageren.

Bij de selectie van kandidaten kunt u de psychometrische testen van het platform en de feedback opties inzetten. Op basis van een ValuedProfessionals kandidaatsprofiel kunt u via matching de nadere geschiktheid onderzoeken.

De analyse die hieruit voortkomt vormt een waardevolle onderbouwing bij uw uiteindelijke selectie.