Workforce Analyse

ValuedProfessionals biedt een groot aantal volledige parametriseerbare rapportages die waardevolle managementinformatie over distributie, niveau's en spreiding van persoonseigenschappen, kennis en vaardigheden binnen de organisatie verschaffen. 

Analyses kunnen worden uitgevoerd over groepen werknemers die op basis van rol, afdeling, type contract, leeftijd etc worden geselecteerd.

Expertise Analyse

Deze analyse verschaft strategische informatie over

  • spreiding en gemiddeldes van kennis en vaardigheden door de organisatie heen
  • spreiding van persoonseigenschappen en persoonlijkheidstypen
  • voorkeuren en ambitieniveaus van werknemers, toegespitst op bepaalde vakgebieden
  • verhoudingen van één professional profiel t.o.v. de afdeling of organisatie
  • verhoudingen van één afdeling t.o.v. de hele organisatie

Fit-Gap Analyse

Fit-Gap analyse maakt op basis van matching duidelijk wat de gap is tussen kennis en vaardigheden van een groep van professionals enerzijds, en een set functie-eisen anderzijds. Dit maakt strategisch niveau duidelijk in hoeverre je organisatie klaar is voor de uitdagingen van nu, en de uitdagingen van de toekomst.

De analyse functies zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met speciale rechten hiertoe.